वैज्ञानिक दृष्टीकोन

वैज्ञानिक मनोवृत्ती :-

विज्ञान हेच असं एकमेव अस्त्र आहे जे आपल्या इथल्या भूक आणि दारिद्रय, अस्वच्छता आणि निरक्षरता, अंधश्रद्धा आणि जुनाट रूढीपरंपरा , वाया जाणारी प्रचंड पूर्ण वाचा

वैज्ञानिक जाणीव प्रकल्प:-

विज्ञान आणि तंत्रविज्ञान यांचा असर प्रत्येकाला आपल्या दैनंदिन जीवनात चांगलाच जाणवतो. परंतु वैज्ञानिक दृष्टीने साक्षर असलेला मनुष्य आणि अगदी सामान्य माणूस यांच्या वैज्ञानिक प्रवृत्ती आणि वैज्ञानिक जाणीव पूर्ण वाचा

विज्ञान बोध वाहिनी:-

अंनिसची अशी खात्री आहे की अज्ञानामुळे लोक अविवेकीपणाने वागतात आणि अंधश्रद्धा बाळगतात. त्यांना योग्य शिक्षण मिळालेलंच नसतं. शाळा-कॉलेजांमधून विज्ञानाचं शिक्षण घेतल्यावर लोक सुबुद्ध होतील आणि त्यांच्यात वैज्ञानिक पूर्ण वाचा